Doanh nghiệp niêm yết

WTC: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 3.477.100 CP

Giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải thủy TKV - như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN
Mã chứng khoán: WTC
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.168.122 CP (tỷ lệ 41,68%)
Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Văn Khích
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.477.100 CP
Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/08/2011
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/08/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: