Doanh nghiệp niêm yết

WTC: CTCP Than miền Trung Vinacomin - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 600.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của CTCP Than miền Trung Vinacomin - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải thủy TKV - như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Than miền Trung Vinacomin
Mã chứng khoán: WTC
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 6%)
Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Chín
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.000 CP (tỷ lệ 0,06%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600.000 CP
Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
Mục đích thực hiện giao dịch: Theo chủ trương cơ cấu lại vốn của Vinacomin và các Công ty con đầu tư vào WTC đã được UBCKNN chấp thuận theo văn bản số 2299/UBCK-PTTT ngày 27/07/2011
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2011
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/08/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: