Doanh nghiệp niêm yết

WTC: CTCP Than miền Nam Vinacomin - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 377.100 CP

Giao dịch cổ phiếu của CTCP Than miền Nam Vinacomin - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải thủy TKV - như sau:

-        Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Than miền Nam Vinacomin

-        Mã chứng khoán: WTC

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 377.100 CP (tỷ lệ 3,77%)

-        Tên của người có liên quan tại TCNY: Hồ Anh Khoa

-        Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

-        Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Phó Giám đốc

-        Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 377.100 CP

-        Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống

-        Mục đích thực hiện giao dịch: Theo chủ trương cơ cấu lại vốn của Vinacomin và các công ty con đầu tư vào WTC đã được UBCKNN chấp thuận theo văn bản số 2299/UBCK-PTTT ngày 27/7/11

-        Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/08/2011

-        Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/08/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: