Doanh nghiệp niêm yết

WTC: CTCP Kinh doanh than Cẩm Phả Vinacomin - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 600.000 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của  CTCP Kinh doanh than Cẩm Phả Vinacomin - người có liên quan đến Thành viên BKS CTCP Vận tải thủy TKV - như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Kinh doanh than Cẩm Phả Vinacomin
Mã chứng khoán: WTC
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 6%)
Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thị Vinh
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4.500 CP (tỷ lệ 0,04%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 600.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
Ngày bắt đầu giao dịch: 15/08/2011
Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: