Doanh nghiệp niêm yết

WTC: CTCP Than miền Nam Vinacomin - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 377.100 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của  CTCP Than miền Nam Vinacomin - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải thủy TKV - như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Than miền Nam Vinacomin
Mã chứng khoán: WTC
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 377.100 CP (tỷ lệ 3,77%)
Tên của người có liên quan tại TCNY: Hồ Anh Khoa
Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Phó Giám đốc
Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 377.100 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 377.100 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
Ngày bắt đầu giao dịch: 18/08/2011
Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: