Doanh nghiệp niêm yết

WTC: CTCP Than miền Trung Vinacomin - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 600.000 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của  CTCP Than miền Trung Vinacomin - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải thủy TKV - như sau:

-        Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Than miền Trung Vinacomin

-        Mã chứng khoán: WTC

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 6%)

-        Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Chín

-        Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

-        Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT

-        Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.000 CP (tỷ lệ 0,06%)

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600.000 CP

-        Số lượng cổ phiếu đã bán: 600.000 CP

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

-        Ngày bắt đầu giao dịch: 15/08/2011

-        Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: