Doanh nghiệp niêm yết

WTC: Công ty TNHH 1TV Vật tư vận tải và xếp dỡ - Vinacomin - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 700.000 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của  Công ty TNHH 1TV Vật tư vận tải và xếp dỡ - Vinacomin - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải thủy TKV - như sau:

-        Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH 1TV Vật tư vận tải và xếp dỡ - Vinacomin

-        Mã chứng khoán: WTC

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 700.000 CP (tỷ lệ 7%)

-        Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Đức Tuấn

-        Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

-        Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc

-        Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP

-        Số lượng cổ phiếu đã bán: 700.000 CP

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

-        Ngày bắt đầu giao dịch: 15/08/2011

-        Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: