Doanh nghiệp niêm yết

WTC: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 3.477.100 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của  Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải thủy TKV - như sau:

-        Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN

-        Mã chứng khoán: WTC

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.168.122 CP (tỷ lệ 41,68%)

-        Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Văn Khích

-        Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

-        Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc

-        Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.477.100 CP

-        Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.477.100 CP

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.645.222 CP (tỷ lệ 76,45%)

-        Ngày bắt đầu giao dịch: 16/08/2011

-        Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: