Doanh nghiệp niêm yết

WTC: Ngày 14/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2012
Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
 Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết
 Thời gian dự kiến họp: Dự kiến 02/04/2012
 Địa điểm tổ chức họp: 169 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
 Nội dung họp:
+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012;
+ Thông qua BCTC 2011 của Công ty kiểm toán;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012;
+ Thông qua chế độ trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS công ty và mức lương của Giám đốc điều hành Công ty năm 2012.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: