Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Giải trình lợi nhuận Quý 4-2008

Lợi nhuận kế toán trước thuế quý 4/2008 là 2.095.144.635 đ, giảm hơn so với lợi nhuận kế toán trước thuế quý 3/2008 là 53% nguyên nhân là do: 
Do ảnh hưởng tài chánh toàn cầu, từ lạm phát đến tiểu lạm phát quá lớn vào quý 4/2008 nên mãi lực hàng hóa tiêu thụ của thị trường nội địa quá yếu, trong khi đó các doanh nghiệp đều tung chương trình khuyến mại thấp nhất là 30% để bán hàng và thu hồi vốn vào cuối năm. Công Ty phải thanh lý một số tài sản, phần kho A- 430 Trần Văn Kiểu mà giá trị còn lại chưa khấu hao hết đến 31/12/2008 là 1.224.641.400đồng. Chính vì vậy mà lợi nhuận kế toán trước thuế của quý 4/2008 giảm hơn so với quý 3/2008 là : 1.891.594.081 đồng. Tuy nhiên lợi nhuận kế toán trước thuế cả năm 2008 vẫn cao hơn lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2007 là 120%.

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: