Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Xin ý kiến cổ đông chuyển trụ sở chính

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về việc bổ sung mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng – ngày 12/12/2008 của Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco (Mã CK:   SAF) như sau:
 

  • Mục đích sử dụng danh sách cổ đông được bổ sung:
  • Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Đại hội cổ đông bất thường về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp về số 7/13 – 7/25 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM
  • Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 22/12/2008 đến ngày 31/12/2008.
Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: