Doanh nghiệp niêm yết

LUT: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 và Quyết định của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2008

 

Ngày 30/03/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 01/NQ-ĐHCĐ/2009, ngày 27/03/2009 và Quyết định của Hội đồng quản trị số 04/QĐ-HĐQT/2009 ngày 28/03/2009 của CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài về việc chi trả cổ tức năm 2008.

 Trung tâm GDCK Hà nội xin trân trọng thông báo ! (Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ/2009 ngày 27/03/2009 và Quyết định số 04/QĐ-HĐQT/2009  ngày 28/03/2009  đính kèm)

Tệp đính kèm:   2009_03_31 LUT dinh kem.rar
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: