Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức

Sở Giao dịch CK TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 01 năm 2008 của Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco (Mã CK:  SAF) như sau:

Tỷ lệ cổ tức đợt 01 năm 2008: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/12/2008

Ngày đăng ký cuối cùng  : 12/12/2008

Ngày thanh toán cổ tức : 25/12/2008

Thủ tục và địa điểm chi trả cổ tức:

  • Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.  
  • Các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco. Địa chỉ: Số 1 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán CN TP.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SAF vào những ngày 11, 12 & 15/12/2008.

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: