Doanh nghiệp niêm yết

LUT: 15/4/2009 Ngày ĐKCC chốt danh sách để thanh toán cổ tức năm 2008 bằng tiền

 

Căn cứ thông báo số 411/TB-TTLK ngày 01/04/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (MCK:LUT) như sau :

 • Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
 • Trụ sở chính: 76 Hoàng Sa; P.Đa Kao; Q.1; Tp Hồ Chí Minh
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài
 • Mã chứng khoán: LUT
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền T+3: 13/04/2009
 • (Lưu ý:  Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1, bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 13/04/2009 và 14/04/2009).
 • Lý do và mục đích:  Thanh toán cổ tức năm 2008 bằng tiền.
 • Tỷ lệ thực hiện: 7,32%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 732 đổng)
 • Thời gian thực hiện: Ngày 13/05/2009.
 • Địa điểm thực hiện:

​             + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

             + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài, địa chỉ : 76 Hoàng Sa; P.Đa Kao; Q.1; Tp Hồ Chí Minh từ ngày 13/05/2009. Khi đi nhớ mang theo CMT, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

 • Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu LUT ngày 14/04; 15/04; 16/04/2009.

Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo tới các Công ty Chứng khoán thành viên và nhà đầu tư.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: