Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Căn cứ theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lưu Quang Huy, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Quang Huy;
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Người có liên quan;
 • Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phạm Thị Thu Hồng;
 • Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty;
 • Số lượng cổ phiếu SAF người có liên quan hiện đang nắm giữ: 72.380 CP;
 • Mã chứng khoán giao dịch: SAF
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.030 CP;
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 36.030CP;
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu;
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch; 36.030CP;
 • - Thời gian thực hiện giao dịch: 19/10/2009 đến hết ngày 19/11/2009.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: