Doanh nghiệp niêm yết

PVS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF

 

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF
  • Mã chứng khoán: PVS
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.888.100 CP (tỷ lệ 7,01%)
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.943.800 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.944.300 CP (tỷ lệ 6,36%)
  • Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch bán
  • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 15/03/2013.

 

Tệp đính kèm:   PVG_2013.3.21_4c6449f_Van phong me KT_signed.pdf

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: