Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Căn cứ theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Huỳnh Anh Minh, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Anh Minh;
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
  • Mã chứng khoán giao dịch:   SAF
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 55.000CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000CP;
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu;
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 55.000CP;
  • Thời gian thực hiện giao dịch: 19/10/2009 đến hết ngày 19/11/2009.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: