Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền

Căn cứ thông báo số 2522/TB-VSD ngày 27/11/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu  SAF như sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                                                              

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2009

Ngày giao dịch không hưởng cổ tức T+3: 07/12/2009

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền 

Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 28/12/2009

Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO kể từ ngày 28/12/2009 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: