Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ông Trần Văn Tuấn - cổ đông lớn báo cáo kết quả giao dịh cổ phiếu

Căn cứ theo báo cáo sở hữu của cổ đông lớn của CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội trân trọng thông báo như sau:

1.       Tên tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Tuấn

2.       Mã chứng khoán giao dịch:  SAF

3.       Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0CP

4.       Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

Mua: 156.000CP (tại ngày 27/10/2009)

Bán: 31.7000CP (tại ngày 30/10/2009)

5.       Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 124.000CP, chiếm 4,59% tổng số cổ phiếu lưu hành

6.       Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 27/10 đến 30/10/2009.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: