Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ông Nguyễn Tuấn Bao - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGĐ - đăng ký bán 28.710 cổ phiếu

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Lương thực Thực phẩm Safaco, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tuấn Bao (tự Nguyễn Văn Bao)
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGĐ
  • Mã chứng khoán giao dịch: SAF
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 68.710 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.710 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 09/04/2010 đến ngày 31/05/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: