Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Chấp thuận về nguyên tắc được niêm yết bổ sung

Sau khi kiểm tra bộ hồ sơ ĐKNY bổ sung cổ phiếu CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo:

 • Chấp thuận về nguyên tắc cho Quý Công ty được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với những nội dung sau:
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán:   SAF
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 324.672 cổ phiếu 
 • (Ba trăm hai mươi tư nghìn sáu trăm bảy mươi hai cổ phiếu) 
 • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 3.246.720.000 đồng (Ba tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
 • Đề nghị Quý Công ty nộp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ trước khi Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định chấp thuận chính thức. 
 • Trong quá trình xử lý, nếu có vướng mắc đề nghị Quý Công ty liên hệ với Phòng Quản lý Niêm yết, Sở GDCK Hà Nội để phối hợp xử lý.
 • Điện thoại: 04. 39412626 (Số máy lẻ 782);   Fax: 04.39347818. 
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: