Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ông Nguyễn Tuấn Bao - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGĐ đăng ký bán 28.710 cổ phiếu

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tuấn Bao (tự Nguyễn Văn Bao)
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGĐ
  • Mã chứng khoán giao dịch:   SAF
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 68.710CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.710CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 0CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 68.710CP
  • Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: từ ngày 1/4/2010 đến ngày 31/5/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: