Doanh nghiệp niêm yết

SAF: CTCP Đầu Tư Sài Gòn Thương Tín đã bán 100.000CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Lương Thực Thực Phẩm SAFOCO, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.   Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu Tư Sài Gòn Thương Tín

2.   Địa chỉ: 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

3.   Mã chứng khoán giao dịch: 
 SAF

4.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 232.100CP (tương đương với 8,58% trên vốn điều lệ)

5.   Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000CP

6.   Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000CP

7.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 132.100CP (tương đương với 4,88% trên vốn điều lệ)

8.   Lý do thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư

9.   Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/4/2010 đến ngày 19/05/2010

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: