Doanh nghiệp niêm yết

PVS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF
Mã chứng khoán: PVS
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.944.300 CP (tỷ lệ 6,36%)
Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.707.800 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.236.500 CP (tỷ lệ 5,45%)
Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch bán
Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/03/2013.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: