Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ thông báo số 3155/TB-VSD ngày 05/8/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVTnhư sau:
1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                                                               
 • Mệnh giá: 10.000 đồng 
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 17/8/2010
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/8/2010.
 • Lý do và mục đích: 1. Trả cổ tức năm tài chính 2009 bằng cổ phiếu
2. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 • Thông tin chi tiết:
 • Trả cổ tức năm tài chính 2009 bằng cổ phiếu
 • Tỷ lệ thực hiện: 11% (100 cổ phần được nhận thêm 11 cổ phần) 
 • Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ sau hàng đơn vị được Công ty trả bằng tiền theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.
 • Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng TCKT – CTCP Hoá chất Việt Trì, Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn – TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Khi đi mang theo CMND hoặc Giấy uỷ quyền hợp lệ nếu người sở hữu có uỷ quyền cho người khác đến nhận cổ tức.
Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
 • Tỷ lệ thực hiện 5:2 ( cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phần mới )
 • Phương án làm tròn: Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị.
 • Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phần HVT tại thời điểm chốt danh sách, tương ứng với 102 quyền mua, theo tỷ lệ quyền 5:2 thì cổ đông A được mua (102 x 2) : 5 = 40,8 cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được mua 40 cổ phần.
 • Trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được đăng ký đặt mua hết thì sẽ được giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

 • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 01/09/2010 đến ngày 23/09/2010
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 01/09/2010 đến ngày 27/09/2010
 • Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần.
 • Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
 

Địa điểm thực hiện:

 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua tại phòng TCKT – CTCP Hoá chất Việt Trì, Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn – TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
 • Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán
 • Tên chủ tài khoản: CTCP Hoá chất Việt Trì
 • Số tài khoản: 11001-000001354-2
 • Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Nam Việt Trì
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: