Doanh nghiệp niêm yết

LUT: Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

 

Ngày 07/08/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo số 88/TB/2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài thông báo về việc thay đổi người ủy quyền công bố thông tin :

  • Người thực hiện công bố thông tin trước khi thay đổi: Ông Đinh Ngọc Sáu
  • Người thực hiện công bố thông tin sau khi thay đổi: Ông Trần Xuân Hoàng

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: