Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ngày 21/03/2011, chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên năm 2011

Căn cứ thông báo số 498/TB-CNVSD ngày 8/3/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu  SAF như sau:

  • Loại chứng khoán   : Cổ phiếu phổ thông                                                               
  • Mệnh giá                : 10.000 đồng 
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/3/2011
  • Lý do và mục đích  : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
  • Tỷ lệ thực hiện       : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết 
  • Thời gian thực hiện : Ngày 8/4/2011
  • Địa điểm thực hiện : Khách sạn New World (địa chỉ: 76 Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: