Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :

 Tổ chức đăng ký:    Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco
 Trụ sở chính:    7/137/25, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM
 Điện thoại:    08.37245264
 Fax:    08.37245263
 Tên chứng khoán:    Cổ phiếu CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco
 Mã chứng khoán:   
  SAF
 Mã ISIN:    VN000000SAF5
 Mệnh giá:    10,000 đồng
 Sàn giao dịch:    HNX
 Loại chứng khoán:    Cổ phiếu phổ thông
 Ngày đăng ký cuối cùng:     21/03/2011
 Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cp – 01 quyền biểu quyết
 Thời gian thực hiện : ngày 08/04/2011
 Địa điểm thực hiện : Khánh sạn New World (địa chỉ : 76 Lê Lai, Quân 1, TP. HCM)

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SAF lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.
Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax)
Thời hạn gửi văn bản xác nhận : Chậm nhất vào ngày 23/03/2011

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán SAF tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: