Doanh nghiệp niêm yết

PVS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF

 

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF

Mã chứng khoán: PVS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.888.100 CP (tỷ lệ 7,01%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.943.800 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.944.300 CP (tỷ lệ 6,36%)

Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch bán

Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 15/03/2013.

 

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: