Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Ông Đào Quang Tuyến, Ủy viên HĐQT đã mua 2.000CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Hóa chất Việt Trì, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 
  • Tên người thực hiện giao dịch: Đào Quang Tuyến
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT Công ty
  • Mã chứng khoán giao dịch   HVT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 72.490 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 74.490 CP
  • Lý do không thực hiện mua: Diễn biến giá cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch không phù hợp kỳ vọng;
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/7/2010 đến ngày 19/9/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: