Doanh nghiệp niêm yết

PVS: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF không còn là cổ đông lớn

 

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF
  • Mã chứng khoán: PVS
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000.300 CP (tỷ lệ 5,04%)
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.600.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.400.300 CP (tỷ lệ 3,83%)
  • Ngày không còn là cổ đông lớn: 20/03/2013.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: