Doanh nghiệp niêm yết

SAF: CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín - Cổ đông lớn - đăng ký mua 400.000 CP

  • Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín
  • Mã chứng khoán: SAF
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 394.160 CP (tỷ lệ 8,67%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/09/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/11/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: