Doanh nghiệp niêm yết

SAF: CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín - Cổ đông lớn - nắm giữ 393.460 CP (tỷ lệ 8,66%)

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín
  • Mã chứng khoán:  SAF
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 224.783 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 393.460 CP (tỷ lệ 8,66%)
  • Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/09/2011.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: