Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho CTCP Hóa chất Việt Trì được niêm yết bổ sung 2.351.640 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2009 và chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 613/UBCK-GCN ngày 19/7/2010 của UBCK Nhà nước với những nội dung sau:
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán:    HVT
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.351.640 cổ phiếu (Hai triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm bốn mươi cổ phiếu)
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 23.516.400.000 đồng (Hai mươi ba tỷ năm trăm mười sáu triệu bốn trăm nghìn đồng).
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: