Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Thứ 4, 15/12/2010, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Căn cứ công văn số 491/CV-HCVT ngày 03/12/2010 của CTCP Hóa chất Việt Trì về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HVT niêm yết bổ sung theo Quyết định số 923/QĐ-SGDHN ngày 01/12/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Hóa chất Việt Trì;
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
  • Mã chứng khoán:    HVT
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  • Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.351.640 cổ phiếu  (Hai triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm bốn mươi cổ phiếu);
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 23.516.400.000 đồng (Hai mươi ba tỷ năm trăm mười sáu triệu bốn trăm nghìn đồng);
  • Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 7.234.212 cổ phiếu (Bảy triệu hai trăm ba mươi bốn nghìn hai trăm mười hai cổ phiếu);
  • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 72.342.120.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng);
  • Ngày giao dịch chính thức: Thứ 4, ngày 15/12/2010.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: