Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ngày 29/07/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Lương thực thực phẩm SAFOCO;
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
  • Mã chứng khoán:  SAF
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  • Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.515.105 cổ phiếu (Một triệu năm trăm mười lăm nghìn một trăm lẻ năm cổ phiếu);
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 15.151.050.000 đồng (Mười lăm tỷ một trăm năm mươi mốt triệu không trăm năm mươi nghìn đồng);
  • Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 4.545.777 cổ phiếu (Bốn triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn bảy trăm bảy mươi bảy cổ phiếu);
  • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 45.457.770.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng);
  • Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 29/07/2011.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: