Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ngày 15/07/2011, ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2011
Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01: 01 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết)
- Nội dung xin ý kiến: Thay đổi ngành nghề trong Giấy phép kinh doanh
- Thời gian thực hiện: Tháng 7-8/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: