Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Ngày 01/03/2011, ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Căn cứ thông báo số 479/TB-VSD ngày 17/02/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu  HVTnhư sau:
  • Loại chứng khoán:       Cổ phiếu phổ thông                                                               
  • Mệnh giá:                                10.000 đồng 
  • Ngày đăng ký cuối cùng                       : 01/03/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền      : 25/02/2011
  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011  
  • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết 
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 22/03/2011 đến   ngày 31/03/2011;
  • Địa điểm thực hiện: CTCP Hóa chất Việt Trì
  • Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  • Điện thoại: 0210. 3911513 – 0210. 3913742 – 02103911697, Fax: 02103911512
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: