Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ngày 20/05/2011, ngày chốt danh sách để trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng

Căn cứ thông báo số 971/TB-CNVSD ngày 05/05/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu   SAF như sau:


Loại chứng khoán                    : Cổ phiếu phổ thông                                                               
Mệnh giá                                 : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng          : 20/05/2011
Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 18/05/2011
Lý do và mục đích                   : Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
Tỷ lệ thực hiện:
+ Cổ tức năm 2010: 10 – 03 (10 cổ phần sẽ nhận được thêm 03 cổ phần mới)
+ Cổ phiếu thưởng: 10 – 02 (10 cổ phần sẽ nhận được thêm 02 cổ phần mới)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
+ Xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị.
+ Phần lẻ (không đủ một cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, có số lượng cổ phần sở hữu hiện tại thời điểm chốt danh sách là 121 CP, sẽ nhận được:
·         Cổ phiếu trả cổ tức: 121CP x 30% = 36,3 CP
·         Cổ phiếu thưởng: 121 CP x 20% = 24,2 CP
Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được là 60 CP (gồm 36 CP trả cổ tức và 24 CP thưởng). Số cổ phiếu lẻ còn lại sẽ hủy bỏ.
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại văn phòng CTCP Lương thực thực phẩm Safoco số 7/13 – 7/25 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. HCM. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo CMND, sổ cổ đông để nhận cổ tức. Trường hợp cổ đông có ủy quyền cho người  khác đến nhận cổ phiếu thì người được ủy quyền khi đến nhận mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và CMND.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: