Doanh nghiệp niêm yết

LUT: Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Đầu tư và Xây dựng Lương Tài, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  • Mã chứng khoán giao dịch: LUT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 350.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000  CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 04/08/2010 đến ngày 04/10/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: