Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Bà Lê Thị Thái Hường - Trưởng Ban Kiểm soát, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Hóa chất Việt Trì .Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thái Hường
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  • Mã chứng khoán: HVT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.288 CP
  • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0,27%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/04/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/06/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: