Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Bà Phạm Thị Thu Hồng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 20.000 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Phạm Thị Thu Hồng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thu Hồng
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán:SAF
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 125.647 CP (tỷ lệ 2,76%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 145.647 CP (tỷ lệ 3,2%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 18/01/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 08/02/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: