Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Ngày 28/04/2011, ngày chốt danh sách để trả cổ tức năm 2010 bằng tiền

Căn cứ thông báo số 1250/TB-VSD ngày 15/4/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVTnhư sau:
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                                                               
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2011
  • Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền
  • Tỷ lệ thực hiện: 9% (1 cổ phần được nhận 900 đồng)
  • Thời gian thực hiện: 12/05/2011
  • Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Hóa chất Việt Trì, Phố Sông Thao – Phường Thọ Sơn – TP. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ kể từ ngày 12/05/2011 (Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận địa phương).
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: