Doanh nghiệp niêm yết

PVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2013

3. Lý do và mục đích:

     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian họp: Ngày 26/04/2013
  • Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo sau
  •  Nội dung họp: sẽ thông báo sau

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: