Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Ông Nguyễn Văn Bách - Ủy viên HĐQT Công ty, đã mua 3.000CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Hóa chất Việt Trì, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 
  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bách 
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT Công ty 
  • Mã chứng khoán giao dịch:  HVT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.338 CP 
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP 
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.000CP 
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 10.338 CP 
  • Lý do không thực hiện mua: Diễn biến giá cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch không phù hợp kỳ vọng; 
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 02/3/2011 đến ngày 02/5/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: