Doanh nghiệp niêm yết

SAF: CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín - cổ đông lớn - đã mua 396.332 CP

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín
  • Mã chứng khoán: SAF
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 394.160 CP (tỷ lệ 8,67%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 396.332 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 790.492 CP (tỷ lệ 17,39%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không công bố
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 23/09/2011
  • Ngày kết thúc giao dịch: 27/09/2011.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: