Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Phạm Ngọc Bách - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 3.900 CP

Giao dịch cổ phiếu của Phạm Ngọc Bách - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Hóa chất Việt Trì - như sau:
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Bách
 • Mã chứng khoán:  HVT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.986 CP (tỷ lệ 0,08%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Ngọc Hoàn - Phó TGĐ
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 28.613 CP (tỷ lệ 0,59%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.900 CP
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc cá nhân
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/06/2011
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/08/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: