Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Bà Phạm Thị Thu Hồng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Thu Hồng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thu Hồng
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán:  SAF
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 195.647 CP (tỷ lệ 4,3%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/03/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/05/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: