Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Ông Phạm Ngọc Bách - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 3.900 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Ngọc Bách - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Hóa chất Việt Trì - như sau:
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Bách
 • Mã chứng khoánHVT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.986 CP (tỷ lệ 0,06%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Ngọc Hoàn
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 28.613 CP (tỷ lệ 0,4%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.900 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.900 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 86 CP (tỷ lệ 0%)
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 20/06/2011
 • Ngày kết thúc giao dịch: 19/08/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: