Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Bà Phạm Thanh Loan - Thành viên BKS - đăng ký bán 11.700 CP

Giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thanh Loan - Thành viên BKS CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Loan
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  • Mã chứng khoán: SAF
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.120 CP (tỷ lệ 0%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.700 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/03/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/04/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: